PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT

Peneraju Transformasi Digital

Anass Dzulhakeem Azman

Kepakaran
Pengurusan Perkhidmatan ICT