PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT

Peneraju Transformasi Digital

Cik Seri Manja Abdul Wahab

Ketua Kluster Infrastruktur & Tadbir Urus Data

Pensijilan
CPRE, CTFL