PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT

Peneraju Transformasi Digital

Cik Seri Manja Abdul Wahab

Ketua Perunding Infrastruktur & Tadbir Urus Data

Pensijilan
CPRE, CTFL