PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT

Perintis Transformasi Digital

Cik Seri Manja Abdul Wahab

Ketua Perunding Infrastruktur & Tadbir Urus Data Pensijilan CPRE, CTFL