PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT

Peneraju Transformasi Digital

Seri Manja Abdul Wahab

Ketua Kluster Infrastruktur & Tadbir Urus Data

Pensijilan
CPRE & CTFL