PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT

Peneraju Transformasi Digital

Prof. Madya Dr. Rozilawati Razali

  •  
  •  03-8921 6193
  •  pghptm@ukm.edu.my

Kepakaran
Kejuruteraan Perisian; Kejuruteraan Keperluan Perisian; Pengurusan Perisian

Pensijilan
CPRE; CTFL; CTFL-Agile; CTFL-Usability; CTAL-TM; CTAL-Security