PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT

Peneraju Transformasi Digital

Bantuan Teknikal Sistem Jurnal dalam Talian

Perkhidmatan ini disediakan bagi memberi bantuan teknikal kepada  sidang editor jurnal di UKM menggunakan perisian Online Journal System (OJS) iaitu perisian untuk pengurusan jurnal dalam talian.

Untuk maklumat lanjut,  sila hubungi  Pn. Suzita di talian 6439 atau email bkt@ukm.edu.my