PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT

Peneraju Transformasi Digital

Penyataan Kualiti

Visi

Peneraju transformasi digital Universiti Watan

Misi

Mentransformasi produk dan perkhidmatan berlandaskan teknologi digital berpacukan data yang mengutamakan keselamatan dan pengalaman pelanggan melalui tadbir urus tangkas serta tuntas kepada pemegang taruh UKM.

Dasar Kualiti

Bertekad menyediakan perkhidmatan ICT secara professional dan berkualiti serta mengamalkan budaya kerja cemerlang dengan penambahbaikan berterusan untuk menjamin kepuasan pelanggan

Nilai PTM

P.T.M mendokong nilai T.E.R.A.S melalui:

Mampan & Mapan (R & S)

Motto

Peneraju Transformasi Digital

“The Digital Transformation Leader”

Fungsi PTM 

Objektif Kualiti berdasarkan Sistem Pengurusan Kualiti Perkhidmatan

Objektif Keselamatan Maklumat berasaskan Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat(ISMS)