PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT

Peneraju Transformasi Digital

Pengurusan

Prof. Madya Dr. Rozilawati Razali

  •  03-8921 6193
  •  pghptm@ukm.edu.my

Kepakaran
Kejuruteraan Perisian; Kejuruteraan Keperluan Perisian; Pengurusan Perisian

Pensijilan
CPRE; CTFL; CTFL-Agile; CTFL-Usability; CTAL-TM; CTAL-Security

Mohamad Bin Zainudin

ICTSO

Kepakaran
Infrastruktur & Storan

Prof. Madya Dr. Ahmad Rizal Mohd Yusof

Kepakaran
Digital Culture

Suzilawati Ismail

Pengurus Kanan (Pengurusan Projek)

Kepakaran
Pengurusan Projek & Pembangunan Aplikasi

Pensijilan
CPRE; CTFL; CTAL-TM

Nor Ashikin Baharum

Pengurus Kanan (Operasi)

Kepakaran
Pengurusan Operasi & Pembangunan Aplikasi

Pensijilan
CPRE & CTFL

Tuti Martini Mahmud

Ketua Pentadbiran