PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT

Perintis Transformasi Digital

Pengurusan

Profesor Madya Dr. Rozilawati Razali


Puan Salina Ibrahim

Kepakaran
Pembangunan Sistem Aplikasi

Pensijilan
COBIT, CTAL-TM, CTFL, CPRE


Mohamad Bin Zainudin

ICTSO

Kepakaran
Rekabentuk Rangkaian
Pemantauan Rangkaian

Perunding Infrastruktur & Tadbir Urus Data