PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT

Peneraju Transformasi Digital

Pengurusan

Profesor Madya Dr. Rozilawati Razali

  •  
  •  03-8921-6193
  •  pghptm@ukm.edu.my

Kepakaran
Kejuruteraan Perisian; Kejuruteraan Keperluan Perisian; Pengurusan Perisian

Pensijilan
CPRE, CTFL, CTFL-Agile; CTFL-Usability, CTAL-TM; CTAL-Security


Mohamad Bin Zainudin

ICTSO


Dr. Ahmad Rizal Mohd Yusof

Kepakaran
Digital Culture


Suzilawati Ismail

Pengurus Kanan (Pengurusan Projek)

Kepakaran
Pembangunan Aplikasi (Sistem Maklumat Kakitangan, Requirements Engineer)


Nor Ashikin Baharum

Pengurus Kanan (Operasi)

Kepakaran
Pembangunan Aplikasi (Sistem Maklumat Pelajar)


Puan Tuti Martini Mahmud

Ketua Pentadbiran