PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT

Peneraju Transformasi Digital

Pengurusan

Profesor Madya Dr. Rozilawati Razali

  •  
  •  03-8921-6193
  •  pghptm@ukm.edu.my

Kepakaran
Kejuruteraan Perisian; Kejuruteraan Keperluan Perisian; Pengurusan Perisian

Pensijilan
CPRE, CTFL, CTFL-Agile; CTFL-Usability, CTAL-TM; CTAL-Security


Dr. Ahmad Rizal Mohd Yusof

Kepakaran
Digital Culture


Puan Salina Ibrahim

Kepakaran
Pembangunan Sistem Aplikasi

Pensijilan
COBIT, CTAL-TM, CTFL, CPRE


Mohamad Bin Zainudin

ICTSO

Kepakaran
Rekabentuk Rangkaian
Pemantauan Rangkaian

Perunding Infrastruktur & Tadbir Urus Data