PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT

Peneraju Transformasi Digital

Timbalan Pengarah (Teknologi Digital)

Mohamad Bin Zainudin

ICTSO

Kepakaran
Infrastruktur & Storan