PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT

Peneraju Transformasi Digital

Pancingan Data

Pancingan data atau ‘phishing’ ialah perkataan yang berasal daripada ‘password’ (kata laluan), dan ‘fishing’ (memancing).