PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT

Peneraju Transformasi Digital

Pancingan data atau ‘phishing’ ialah perkataan yang berasal daripada 'password' (kata laluan), dan 'fishing' (memancing).

Siri Info Pancingan Data E-Mel 2023