PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT

Perintis Transformasi Digital

Bahagian Aplikasi (Akademik)

Hilmiah Abd. Ghafar

Kepakaran
Pembangunan Aplikasi (Pengurusan Projek)


Noorulfaiz Ateman

Kepakaran
Pembangunan Aplikasi (Pengurusan Projek, Pengaturcaraan PHP)


Noorazreen Salleh

Kepakaran
Pembangunan Aplikasi (Requirement Engineer dan Pengaturcaraan PHP)


Hasliana Harun


Rosida Toerin

Kepakaran
Pembangunan Aplikasi - Pengaturcaraan(ColdFusion, PowerBuilder-Client Server)


Mazelina Awang

Kepakaran
Pembangunan Aplikasi - Pengaturcaraan(PowerBuilder-Client Server)


Siti Sumayyah Hamsani


Mohd Rizal Yunus

Kepakaran
Pembangunan Aplikasi - Pengaturcaraan(PHP, CodeIgniter Framework, ColdFusion, PowerBuilder-Client Server)


Karmidawati Kartimin

Kepakaran
Pembangunan Aplikasi - Pengaturcaraan(PowerBuilder-Client Server, CodeIgniter Framework, ColdFusion)


Nurfarahaain Ahmad


Dewiyana Binti Sarif


Muhammad Hasryiman Borhan