PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT

Peneraju Transformasi Digital

Bahagian Aplikasi (Akademik)

Hilmiah Abd. Ghafar

Kepakaran
Pembangunan Aplikasi (Pengurusan Projek)


Noorulfaiz Ateman

Kepakaran
Pembangunan Aplikasi (Pengurusan Projek, Pengaturcaraan PHP)


Noorazreen Salleh

Kepakaran
Pembangunan Aplikasi (Requirement Engineer, PHP, CodeIgniter Framework dan ColdFusion)

Pensijilan
Certified Professional Requirement Engineer (CPRE)


Hasliana Harun


Rosida Toerin

Kepakaran
Pembangunan Aplikasi - Pengaturcaraan(ColdFusion, PowerBuilder-Client Server)


Mazelina Awang

Kepakaran
Pembangunan Aplikasi - Pengaturcaraan(PowerBuilder-Client Server)


Mohd Rizal Yunus

Kepakaran
Pembangunan Aplikasi - Pengaturcaraan(PHP, CodeIgniter Framework, ColdFusion, PowerBuilder-Client Server)


Siti Sumayyah Hamsani


Karmidawati Kartimin

Kepakaran
Pembangunan Aplikasi - Pengaturcaraan(PowerBuilder-Client Server, CodeIgniter Framework, ColdFusion)


Nurfarahaain Ahmad


Dewiyana Binti Sarif


Muhammad Hasryiman Borhan