PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT

Peneraju Transformasi Digital

Bahagian Teknologi Platform

Sharifah Hashim

Kepakaran
Pembangunan Aplikasi

Nor Azlina Abd Rahman

Kepakaran
Pembangunan Aplikasi

Ts. Dr. Noraini Talib

Kepakaran
Pembangunan Aplikasi

Muhammad Firdaus Mohamad Nor Sing

Kepakaran
Pembangunan Aplikasi

Syazlina Osman

Kepakaran
Pembangunan Aplikasi

Suzita Awaluddin

Kepakaran
Pembangunan Aplikasi

Abdul Mutalib Omar

Kepakaran
Pembangunan Aplikasi

Suriya Abdullah

Kepakaran
Pembangunan Aplikasi

Mohd Sharhan Abdul Ghani

Kepakaran
Pembangunan Aplikasi