PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT

Peneraju Transformasi Digital

Bahagian Teknologi Platform

Sharifah Hashim

Kepakaran
Pengurusan Sistem Perpustakaan


Siti Norliza Ibrahim


Nor Azlina Abd Rahman


Ts. Dr. Noraini Talib


Muhammad Firdaus Mohamad Nor Sing

Kepakaran
Pembangunan Aplikasi (Aplikasi Mobile, Pengaturcaraan PHP, Pengujian)


Hanilah Hasan

Kepakaran
Pengaturcaraan


Syazlina Osman

Kepakaran
Pengusan emel


Suzita Awaluddin

Kepakaran
Pengaturcaraan (Sumber Terbuka)


Abdul Mutalib Omar


Suriya Abdullah

Kepakaran
Pembangunan Aplikasi - Pengaturcaraan(PowerBuilder-Client Server, CodeIgniter Framework)
Pengurusan Sitem Perpustakaan


Mohd Sharhan Abdul Ghani