PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT

Peneraju Transformasi Digital

Bahagian Aplikasi (Kewangan)

Amri Talib

Kepakaran
Pengurusan Pangkalan Data

Mohd Hatta Mohamed Halip

Kepakaran
Pembangunan Aplikasi

Sayidatissalwa Abdul Hamid

Kepakaran
Pembangunan Aplikasi

Adyan Hadi bin Ghazali

Kepakaran
Pembangunan Aplikasi

Zainariah Zainal

Kepakaran
Pembangunan Aplikasi

Nor Afifah Mohd Sanusi

Kepakaran
Pembangunan Aplikasi

Nasrul Hakim Mohd Zafrullah

Kepakaran
Pembangunan Aplikasi