PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT

Peneraju Transformasi Digital

Bahagian Aplikasi (Sumber Manusia dan Penyelidikan)

Siti Rafidah Mohd Yahya

Ketua Kluster Aplikasi

Kepakaran
Pembangunan Aplikasi (Requirement Engineer, PHP, CodeIgniter Framework dan ColdFusion)

Pensijilan
Certified Professional Requirement Engineer (CPRE)


Sazura Ramli

Kepakaran
Pembangunan Aplikasi (Sistem Maklumat Kakitangan)


Siti Hajar Jamaluddin

Kepakaran
Pembangunan Aplikasi (Pengurusan Projek)


Badrisham Ahmad

Kepakaran
Pembangunan Aplikasi - Pengaturcaraan(PHP, ColdFusion, SharePoint 2010)


Fitiriah Mohd Nasir

Kepakaran
Pembangunan Aplikasi - Pengaturcaraan(PHP)


Nordianah Ab. Samat

Kepakaran
Pembangunan Aplikasi


Khairiah Binti Ariff


Hasnahwaty Abd Rasyid

Kepakaran
Pembangunan Aplikasi - Pengaturcaraan(ColdFusion, PowerBuilder-Client Server, CodeIgniter Framework)


Maizatul Asma Mahmood

Kepakaran
Pembangunan Aplikasi (Pengurusan Projek, Pengaturcaraan)


Noor Adharina Alias

Kepakaran
Pembangunan Aplikasi - Pengaturcaraan(PHP, CodeIgniter Framework, ColdFusion)


Raouf Ahmad

Kepakaran
Pembangunan Aplikasi - Pengaturcaraan(PHP, CodeIgniter Framework, ColdFusion)


Ila Nor Syakira Rumzi


Rosnani Mat Yusof

Kepakaran
Pembangunan Aplikasi - Pengaturcaraan(PowerBuilder-Client Server, CodeIgniter Framework, ColdFusion)