PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT

Peneraju Transformasi Digital

Penolong Pegawai Teknologi Maklumat FA32

Aizuddin Syafiq Anuar

Kepakaran
Server Windows dan Linux
Teknikal Sistem Emel


Muhammad Fahmie Abdul Latiff

Kepakaran
Pembangunan Aplikasi - Pengaturcaraan(PowerBuilder-Client Server, PHP CodeIgniter, ASP .Net)


Amri Talib

Kepakaran
Pembangunan Aplikasi - Pengaturcaraan(PHP, CodeIgniter Framework, ASP.Net, PowerBuilder-Client Server)


Ida Haryanti Muhammad Fuad


Siti Nurul Huda Sa’roni

Kepakaran
Pembangunan Aplikasi - Pengaturcaraan(PowerBuilder-Client Server, CodeIgniter Framework, ColdFusion)


Rosmaisara Nur’ Ain Zulkefli

Kepakaran
Pembangunan Aplikasi - Pengaturcaraan(ColdFusion, CodeIgniter Framework, ASP.Net)


Norashikin Sharim

Kepakaran
Pembangunan Aplikasi - Pengaturcaraan(PowerBuilder-Client Server, CodeIgniter Framework, Sharepoint 2010)


Zainariah Zainal

Kepakaran
Pembangunan Aplikasi - Pengaturcaraan(PowerBuilder-Client Server, CodeIgniter Framework)


Nur Haniza Ali


Jas Azran Mohamad


Nurul Hazril Hali


Mohd Azi Abdullah

Kepakaran
Penyelesain masalah dan konfigurasi rangkaian
Konfigurasi suis AVAYA


Hairil Izwan Halil


Shah Emasintan Halim


Syazlina Osman

Kepakaran
Pengusan emel


Suzita Awaluddin

Kepakaran
Pengaturcaraan (Sumber Terbuka)


Abdul Mutalib Omar


Suriya Abdullah

Kepakaran
Pembangunan Aplikasi - Pengaturcaraan(PowerBuilder-Client Server, CodeIgniter Framework)
Pengurusan Sitem Perpustakaan