PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT

Peneraju Transformasi Digital

Bahagian Perkhidmatan Rangkaian

Mohd Hanafeyah Yahya

Kepakaran
Rangkaian

Mohd Azi Abdullah

Kepakaran
Rangkaian

Mohamad Fitri Radzi

Kepakaran
Rangkaian

Mohd Abdul Halim Ruslan

Kepakaran
Rangkaian

Hafizuddin Manan

Kepakaran
Rangkaian