PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT

Peneraju Transformasi Digital

Bahagian Teknologi Multimedia

Hairul Paizal Mohd Isa

Kepakaran
Pengurusan Perkhidmatan ICT