PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT

Peneraju Transformasi Digital

Bahagian Pengurusan Data & Maklumat

Farizan Othman

Ketua Kluster Infrastruktur & Tadbir Urus Data

Kepakaran
Pembangunan Aplikasi (Data warehouse dan Business Intelligence)


Ashraf Md Shafie


Norizwati Ibrahim

Kepakaran
Pembangunan Aplikasi (Data warehouse dan Business Intelligence)


Siti Nor Safura Azmin

Kepakaran
Pembangunan Aplikasi - Pengaturcaraan(ColdFusion, CodeIgniter Framework, Sharepoint 2010 )


Ida Haryanti Muhammad Fuad


Nurul `Aina Idris