PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT

Peneraju Transformasi Digital

Bahagian Keselamatan ICT

Marlina Abdul Latib

Ketua Kluster Rangkaian & Keselamatan ICT


Nurtasneem Md Yusoff


Rohani Kamal


Mohd Shukri Sani


Mohd Khairi Abdul Razak


Mohd Sabri Mohd Hashim