PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT

Peneraju Transformasi Digital

Bahagian Keselamatan ICT

Nurtasneem Md Yusoff


Rohani Kamal


Mohd Shukri Sani


Mohd Khairi Abdul Razak


Mohd Sabri Mohd Hashim