PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT

Peneraju Transformasi Digital

Bahagian Keselamatan ICT

Mohd Shukri Sani

Kepakaran
Keselamatan ICT

Rohani Kamal

Kepakaran
Keselamatan ICT

Mohd Khairi Abdul Razak

Kepakaran
Rangkaian

Mohd Sabri Mohd Hashim

Kepakaran
Keselamatan ICT