PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT

Peneraju Transformasi Digital

Juruteknik Komputer FT26

Siti Halipah Paijan


Rafiyan Hussain


Mohd Azhar Ibrahim


Noor Khilmi Sangit


Mohd Haizi Mazlan


Mohd Sabri Mohd Hashim