PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT

Peneraju Transformasi Digital

Juruteknik Komputer FT26

Siti Halipah Paijan

Kepakaran
Pengurusan Perkhidmatan ICT

Rafiyan Hussain

Kepakaran
Pengurusan Perkhidmatan ICT

Mohd Azhar Ibrahim

Kepakaran
Pengurusan Perkhidmatan ICT

Noor Khilmi Sangit

Kepakaran
Pengurusan Perkhidmatan ICT

Mohd Haizi Mazlan

Kepakaran
Pengurusan Perkhidmatan ICT

Mohd Sabri Mohd Hashim

Kepakaran
Keselamatan ICT