PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT

Peneraju Transformasi Digital

Pegawai Teknologi Maklumat F41

Siti Nor Safura Azmin

Kepakaran
Pembangunan Aplikasi - Pengaturcaraan(ColdFusion, CodeIgniter Framework, Sharepoint 2010 )


Ratih Wulandari Barata


Fitiriah Mohd Nasir

Kepakaran
Pembangunan Aplikasi - Pengaturcaraan(PHP)


Nordianah Ab. Samat

Kepakaran
Pembangunan Aplikasi


Khairiah Binti Ariff


Adyan Hadi bin Ghazali


Rosida Toerin

Kepakaran
Pembangunan Aplikasi - Pengaturcaraan(ColdFusion, PowerBuilder-Client Server)


Nik Noor Akmal Abdul Hamid


Muhammad Firdaus Mohamad Nor Sing

Kepakaran
Pembangunan Aplikasi (Aplikasi Mobile, Pengaturcaraan PHP, Pengujian)


Nur Hafizah binti Ali


Mohd Khairi Abdul Razak