PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT

Peneraju Transformasi Digital

Pegawai Teknologi Maklumat F41

Fitiriah Mohd Nasir

Kepakaran
Pembangunan Aplikasi

Ratih Wulandari Barata

Kepakaran
Pembangunan Aplikasi

Khairiah Binti Ariff

Kepakaran
Pembangunan Aplikasi

Adyan Hadi bin Ghazali

Kepakaran
Pembangunan Aplikasi

Rosida Toerin

Kepakaran
Pembangunan Aplikasi

Nik Noor Akmal Abdul Hamid

Kepakaran
Pembangunan Aplikasi

Nur Hafizah Ali

Kepakaran
Pembangunan Aplikasi

Mohd Khairi Abdul Razak

Kepakaran
Rangkaian

Mohd Azi Abdullah

Kepakaran
Rangkaian