PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT

Peneraju Transformasi Digital

Pegawai Teknologi Maklumat F48

Azman Chik

Ketua Kluster Khidmat ICT & Multimedia


Mohd Amin Musa

Pengurus Projek

Kepakaran
Pengurusan Server dan Pangkalan Data (Informix)


Ts. Zulaikha Mohamad

Pengurus Projek

Kepakaran
Pembangunan Aplikasi Kewangan
Pensijilan
CPRE, CTFL


Siti Rafidah Mohd Yahya

Pengurus Projek

Kepakaran
Pembangunan Aplikasi (Requirement Engineer, PHP, CodeIgniter Framework dan ColdFusion)

Pensijilan
Certified Professional Requirement Engineer (CPRE)


Ermizal Sha Hassan

Ketua Kluster Aplikasi


Farizan Othman

Pengurus Projek

Kepakaran
Pembangunan Aplikasi (Data warehouse dan Business Intelligence)


Marlina Abdul Latib

Pengurus Projek