PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT

Peneraju Transformasi Digital

Pegawai Teknologi Maklumat F48

Azman Chik

Ketua Kluster Khidmat ICT & Multimedia
Perunding Tadbir Urus Data

Kepakaran
Tadbir Urus Data

 

Ashraf Md Shafie

Kepakaran
Pengurusan Data

Ts. Zulaikha Mohamad

Pengurus Projek

Kepakaran
Pengurusan Projek & Pembangunan Aplikasi

Pensijilan
CPRE & CTFL

Sazura Ramli

Kepakaran
Pembangunan Aplikasi