PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT

Peneraju Transformasi Digital

Pegawai Teknologi Maklumat F48

Azman Chik

Ketua Kluster Khidmat ICT & Multimedia
Perunding Tadbir Urus Data

Kepakaran
Tadbir Urus Data

 

Zetti Azian Taip

Kepakaran
Pengurusan Perkhidmatan ICT

Sazura Ramli

Kepakaran
Pembangunan Aplikasi

Ashraf Md Shafie

Kepakaran
Pengurusan Data

Ts. Zulaikha Mohamad

Pengurus Projek

Kepakaran
Pengurusan Projek & Pembangunan Aplikasi

Pensijilan
CPRE & CTFL