PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT

Peneraju Transformasi Digital

Borang Perkhidmatan PTM

Bagi borang di bawah perkhidmatan Sistem Pengurusan Kualiti Perkhidmatan UKM boleh dicapai di:

Sistem Pengurusan Dokumen UKM

Untuk borang lain bagi perkhidmatan PTM adalah seperti berikut: