PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT

Peneraju Transformasi Digital

Capaian Orang Kurang Upaya (OKU)

Laman Web PTM menyediakan kemudahan untuk capaian Orang Kurang Upaya (OKU) / Disability Access.

Dapatkan IE Page Reader di sini.

Sebelum anda boleh menggunakan komponen ini, anda harus memuat turun MS Speech API . Jika anda menggunakan Windows2000, besar kemungkinan sistem anda sudah memiliki komponen ini.

Anda juga perlu memuat turun sekurang-kurangnya satu Speech engine . Speech engine adalah ‘suara’ seseorang lelaki atau perempuan, yang akan bercakap dalam Bahasa Inggeris atau bahasa-bahasa lain.

Untuk arahan selanjutnya bagi menggunakan komponen ini, sila klik di sini .Laman Web PTM menyediakan kemudahan untuk capaian Orang Kurang Upaya (OKU) / Disability Access.

Dapatkan IE Page Reader di sini.

Sebelum anda boleh menggunakan komponen ini, anda harus memuat turun MS Speech API . Jika anda menggunakan Windows2000, besar kemungkinan sistem anda sudah memiliki komponen ini.

Anda juga perlu memuat turun sekurang-kurangnya satu Speech engine . Speech engine adalah ‘suara’ seseorang lelaki atau perempuan, yang akan bercakap dalam Bahasa Inggeris atau bahasa-bahasa lain.

Untuk arahan selanjutnya bagi menggunakan komponen ini, sila klik di sini .