PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT

Peneraju Transformasi Digital

Poster Keselamatan Maklumat UKM

Panduan Penggunaan Internet & Intranet UKM (Pelajar)

Panduan Pengunaan Emel

Dasar Keselamatan ICT UKM

Objektif Pelaksanaan ISMS Di UKM

Objektif Keselamatan Maklumat

Keperluan Pihak Berkepentingan

Panduan Penggunaan Kemudahan Rangkaian UKM

Clear Screen & Clear Desk

Apa itu ISMS