Penggunaan Lesen Cisco Webex Untuk Mesyuarat dan Seminar dalam Talian

Sukacita dimaklumkan Pusat Teknologi Maklumat (PTM) telah memperoleh lesen platform mesyuarat/seminar dalam talian Cisco Webex selama tiga tahun sehingga April 2024. Lesen Cisco Webex ini akan diagihkan kepada semua PTj di UKM. Cisco Webex ini adalah platform tambahan kepada Zoom dan juga MS Teams.

Muat turun:
Pekeliling Pusat Teknologi Maklumat Bil.2/2021
Manual Asas Penggunaan Cisco Webex