PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT

Peneraju Transformasi Digital

Pengurusan Rangkaian

1. Rangkaian berwayar di Kolej-kolej

2. Rangkaian Tidak Berwayar

3. Permohonan Alamat Ip

RA/Pelawat (fello)

4. Permohonan Laluan Khas Ke internet

5. Khidmat Pelanggan