Pusat Teknologi Maklumat

 Peneraju Transformasi Digital

Pengurusan Rangkaian

1. Rangkaian berwayar di Kolej-kolej

 • Rangkaian internet mengunakan kable di sediakan di bilik-bilik pelajar serta felo yg meliputi di kolej-kolej seperti :-
  i. KTHO
  ii. KDO
  iii. KAB
  iv. KIY
  v. KUO
  vi. KBH
 • Sekiranya terdapat masalah port internet tidak berfungsi/rosak boleh membuat laporan melalui http://www.ukm.my/efact

2. Rangkaian Tidak Berwayar

 • Infrastruktur rangkaian yang disediakan untuk warga dan tetamu UKM. Pemasangan tertumpu di kawasan-kawasan tumpuan awam dan warga UKM seperti dewan kuliah, bilik mesyuarat dan kawasan yang bersamaan dengannya. maklumat liputan rangkaian wifi UKM boleh dirujuk pada http://rangkaian.ukm.my/wifiukm2011/mapUKM2.html
 • terdapat 2 jenis perkhidmatan wifi UKM yang disediakan oleh pihak rangkaian iaitu:-
  i. UKM-WARGA = untuk kegunaan warga berdaftar seperti kakitangan serta pelajar
  *pendaftaran id wifi UKM-WARGA boleh dilakukan secara online di http://www.ukm.my/spwifi*
  ii. UKM-Tetamu/tetamu-ukm = untuk kegunaan tetamu ukm
 • Sekiranya terdapat masalah wifi tidak berfungsi/rosak boleh membuat laporan melalui http://www.ukm.my/efact

3. Permohonan Alamat Ip

RA/Pelawat (fello)

4. Permohonan Laluan Khas Ke internet

 • Perkhidmatan yang diberikan kepada pentadbir sistem/server bagi membolehkan ‘port services’ tertentu dibuka untuk capaian oleh pihak luar UKM dan sebaliknya.
 • Bagi ‘Research Assistant’ atau pelawat (fello) yang memerlukan laluan khas perlu membuat permohonan melalui penyelia/staff UKM. Borang permohonan laluan khas ke internet boleh didapati di sini.

5. Khidmat Pelanggan

 • Menyediakan perkhidmatan bantuan teknikal dan khidmat nasihat dalam sebarang masalah penggunaan perkhidmatan bahagian pengurusan rangkaian. Sebarang pelaporan kerosakan, aduan perkhidmatan atau komen boleh disalurkan melalui http://www.ukm.my/efact