PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT

Peneraju Transformasi Digital

Syarat dan Terma Pertandingan

PERTANDINGAN VIDEO PENDEK

 1. Penyertaan adalah TERBUKA kepada warga UKM termasuk pelajar secara individu;
 2. Hasil karya mestilah asli dan pertama kali dipertandingkan. 
 3. Peserta boleh menghantar 1 penyertaan sahaja mengikut salah satu sub tema dibawah.
 4. Urusetia tidak akan bertanggungjawab, terhadap apa-apa jua bentuk tuntutan atau sebarang isu hak cipta berkaitan dengan produksi, terhadap peserta oleh mana-mana pihak yang berkaitan, atau sebarang kerugian yang ditanggung peserta;
 5. TIDAK DIBENARKAN menyentuh sensitiviti kaum, agama, serta politik dalam pembikinan dan penghasilan video tersebut.
 6. Segala keputusan adalah MUKTAMAD. Sebarang surat-menyurat, rayuan dan panggilan tidak akan dilayan;
 7. Peserta dianggap bersetuju dengan semua terma dan syarat yang dinyatakan oleh urusetia;
 8. Semua hasil karya adalah hak milik JK ISMS UKM sebagai koleksi. JK ISMS UKM berhak menggunakan hasil karya  yang dihantar untuk sebarang kegunaan.
 9. Peserta boleh mendapatkan info berkaitan:
  1. Dasar Keselamatan ICT (DKICT) melalui
   Portal Ewarga di URL berikut: https://ewarga.ukm.my/ewarga/pdf/Dasar-Keselamatan-Teknologi-Maklumat-dan-Komunikasi-ICT.pdf atau
   Portal ePelajar di URL berikut:
   http://www.ukm.my/epelajar/wp-content/uploads/2017/04/Dasar-Keselamatan-Teknologi-Maklumat-dan-Komunikasi-ICT.pdf atau
   Laman Web PTM di URL berikut: https://ptm.ukm.my/download/5885/
  2. Dasar Keselamatan Maklumat (ISMS) di URL berikut:
   SPDUKM >> https://spdukm.ukm.my/spk/isms/Manual/UKM-ISMS-MS01%20Manual%20ISMS.pdf
   Laman Web PTM >> https://ptm.ukm.my/poster-keselamatan/

Tema : Keselamatan Maklumat di UKM

 Sub Tema

 1. Hebahan Dasar Keselamatan ICT (DKICT)  /  Dasar Keselamatan Maklumat (ISMS) kepada warga di PTJ.
 2. Ancaman Keselamatan ICT *contoh Phishing, Emel Palsu, Ransomeware.
 3. Unboxing / Review Produk Terkini (Gajet ICT) *selitkan bersama ciri-ciri keselamatan

Spesifikasi Video

 1. Resolusi HD (1280 x 720 px) atau (1920 x 1080 px) / Vertical (720 x 1280) atau (1080 x 1920 px)
 2. Durasi Video antara 30 saat – 1 minit
 3. Format mp4 (Compression: H264/AAC)

 Penyertaan

 1. Daftar penyertaan bersama hasil karya di Borang Penyertaan yang disediakan di pautan berikut https://bit.ly/3ACdMkU
 2. Setiap penyertaan hendaklah dihantar sebelum atau pada 16 September 2022 (Jumaat 5 petang)

PERTANDINGAN POSTER DIGITAL

 1. Penyertaan adalah TERBUKA kepada warga UKM termasuk pelajar secara individu;
 2. Hasil karya mestilah asli dan pertama kali dipertandingkan;
 3. Peserta boleh menghantar 1  penyertaan sahaja mengikut salah satu sub tema dibawah.
 4. Urusetia tidak akan bertanggungjawab, terhadap apa-apa jua bentuk tuntutan atau sebarang isu hak cipta berkaitan dengan produksi, terhadap peserta oleh mana-mana pihak yang berkaitan, atau sebarang kerugian yang ditanggung peserta;
 5. TIDAK DIBENARKAN menyentuh sensitiviti kaum, agama, serta politik dalam pembikinan dan penghasilan video tersebut.
 6. Segala keputusan adalah MUKTAMAD. Sebarang surat-menyurat, rayuan dan panggilan tidak akan dilayan;
 7. Peserta dianggap bersetuju dengan semua terma dan syarat yang dinyatakan oleh urusetia;
 8. Semua hasil karya adalah hak milik JK ISMS UKM sebagai koleksi. JK ISMS UKM berhak menggunakan hasil karya  yang dihantar untuk sebarang kegunaan.
 9. Peserta boleh mendapatkan info berkaitan:

   

  1. Dasar Keselamatan ICT (DKICT) melalui
   Portal Ewarga di URL berikut: https://ewarga.ukm.my/ewarga/pdf/Dasar-Keselamatan-Teknologi-Maklumat-dan-Komunikasi-ICT.pdf atau
   Portal ePelajar di URL berikut:
   http://www.ukm.my/epelajar/wp-content/uploads/2017/04/Dasar-Keselamatan-Teknologi-Maklumat-dan-Komunikasi-ICT.pdf atau
   Laman Web PTM di URL berikut: https://ptm.ukm.my/download/5885/
  2. Dasar Keselamatan Maklumat (ISMS) di URL berikut:
   SPDUKM >> https://spdukm.ukm.my/spk/isms/Manual/UKM-ISMS-MS01%20Manual%20ISMS.pdf
   Laman Web PTM >> https://ptm.ukm.my/poster-keselamatan/

Tema : Keselamatan Maklumat di UKM

Sub Tema

 1. Ancaman Keselamatan ICT *contoh Phishing, Emel Palsu, Ransomeware.
 2. Hebahan Dasar Keselamatan ICT (DKICT) / Dasar Keselamatan Maklumat (ISMS) kepada warga di PTJ.

Spesifikasi Poster Digital

 1. Menggunakan perisian/aplikasi digital yang bersesuaian.
 2. Bersaiz A3: 29.7 cm (lebar)  x 42 cm (tinggi).
 3. Perlu disimpan dalam format JPEG/PNG dengan saiz fail tidak melebihi 20MB.
 4. Kualiti gambar mestilah jelas dan suntingan gambar minima sahaja yang dibenarkan tanpa menambah kesan khas (manipulasi) yang keterlaluan.

Penyertaan

 1. Daftar penyertaan bersama hasil karya di Borang Penyertaan yang disediakan di pautan berikut https://bit.ly/3ACdMkU
 2. Setiap penyertaan hendaklah dihantar sebelum atau pada 16 September 2022 (Jumaat 5 petang)

Urusetia

UrusetiaDigitalISMS@ukm.edu.my