PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT

Peneraju Transformasi Digital

Kluster Infrastruktur & Tadbir Urus Data

Cik Seri Manja Abdul Wahab

Ketua Kluster Infrastruktur & Tadbir Urus Data

Pensijilan
CPRE, CTFL


Ahmad Najmi Ismail

Perunding Infrastruktur & Tadbir Urus Data​

Kepakaran
Pembangunan Aplikasi (Pengurusan Projek, Pengaturcaraan PHP)


Ashraf Md Shafie


Sharulhizad Ahmad

Perunding Infrastruktur & Tadbir Urus Data​


Hafizhah Suzana Hussien


Norizwati Ibrahim

Kepakaran
Pembangunan Aplikasi (Data warehouse dan Business Intelligence)


Gs. Aslinda Oon Ridzuan Oon

Perunding Infrastruktur & Tadbir Urus Data​

Kepakaran

  • Spatial Data Analytics
  • Spatial Data Expert
  • GIS & Geospatial System Developer

Nor Hisham Bontak

Perunding Infrastruktur & Tadbir Urus Data​

Kepakaran
1. Certified Data Centre Professional (CDCP)
2. Pembangunan Aplikasi (Microsoft SharePoint) - Microsoft Certified Professional
3. HRDF Trainer


Muhammad Zaidi Yahid@Yahya

Kepakaran
Pengurusan Server dan Pangkalan Data


Mohd Anfarri Kamaruddin

Kepakaran
Pembangunan Aplikasi (Pengaturcaraan PHP, Pengujian)


Siti Nor Safura Azmin

Kepakaran
Pembangunan Aplikasi - Pengaturcaraan(ColdFusion, CodeIgniter Framework, Sharepoint 2010 )


Nasirudin Abd Manap

Kepakaran
Windows dan Linux Server
Apache
IIS


Aizuddin Syafiq Anuar

Kepakaran
Server Windows dan Linux
Teknikal Sistem Emel


Muhammad Fahmie Abdul Latiff

Kepakaran
Pembangunan Aplikasi - Pengaturcaraan(PowerBuilder-Client Server, PHP CodeIgniter, ASP .Net)


Amri Talib

Kepakaran
Pembangunan Aplikasi - Pengaturcaraan(PHP, CodeIgniter Framework, ASP.Net, PowerBuilder-Client Server)


Ida Haryanti Muhammad Fuad


Siti Nurul Huda Sa’roni

Kepakaran
Pembangunan Aplikasi - Pengaturcaraan(PowerBuilder-Client Server, CodeIgniter Framework, ColdFusion)


Rosmaisara Nur’ Ain Zulkefli

Kepakaran
Pembangunan Aplikasi - Pengaturcaraan(ColdFusion, CodeIgniter Framework, ASP.Net)


Nurul `Aina Idris


Zulkepli Mukhtar


Mohd Afrizal Tomingan


Noor Rihan Abu Bakar

Kepakaran
Pembangunan Aplikasi - Pengaturcaraan(PowerBuilder-Client Server, CodeIgniter Framework, ColdFusion)


Nur Atikah Othman


Muhammad Farhan Matstapa

Kepakaran
Pembangunan Aplikasi - Pengaturcaraan(CodeIgniter Framework)


Nurul Syuhada Md Nasir

Kepakaran
Pembangunan Aplikasi - Pengaturcaraan(CodeIgniter Framework, Pengurusan Projek, Pengujian)