PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT

Peneraju Transformasi Digital

Perunding

Wan Mohd Zulkhir Wan Hassan

Ketua Kluster dan Perunding Rangkaian & Keselamatan ICT


Azman Chik

Ketua Kluster Khidmat ICT & Multimedia
Perunding Infrastruktur & Tadbir Urus Data


Ermizal Sha Hassan

Ketua Kluster & Perunding Aplikasi


Marlina Abdul Latib

Pengurus Projek
Perunding Rangkaian & Keselamatan ICT


Faril Izaldi Salihuddin

Pengurus Projek
Perunding Khidmat ICT & Multimedia

Kepakaran
Pembangunan Multimedia


Ahmad Najmi Ismail

Perunding Infrastruktur & Tadbir Urus Data​

Kepakaran
Pembangunan Aplikasi (Pengurusan Projek, Pengaturcaraan PHP)


Sharulhizad Ahmad

Perunding Infrastruktur & Tadbir Urus Data​


Gs. Aslinda Oon Ridzuan Oon

Perunding Infrastruktur & Tadbir Urus Data​

Kepakaran

  • Spatial Data Analytics
  • Spatial Data Expert
  • GIS & Geospatial System Developer

Nor Hisham Bontak

Perunding Infrastruktur & Tadbir Urus Data​

Kepakaran
1. Certified Data Centre Professional (CDCP)
2. Pembangunan Aplikasi (Microsoft SharePoint) - Microsoft Certified Professional
3. HRDF Trainer


Badrisham Ahmad

Perunding Aplikasi

Kepakaran
Pembangunan Aplikasi - Pengaturcaraan(PHP, ColdFusion, SharePoint 2010)


Rumaizah Mohamed

Perunding Khidmat ICT & Multimedia