PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT

Peneraju Transformasi Digital

Perunding

Cik Seri Manja Abdul Wahab

Ketua Perunding Infrastruktur & Tadbir Urus Data

Pensijilan
CPRE, CTFL


Wan Mohd Zulkhir Wan Hassan

Ketua Perunding Rangkaian & Keselamatan ICT


Azman Chik

Perunding Kluster Infrastruktur & Tadbir Urus Data​


Ermizal Sha Hassan

Ketua Perunding Aplikasi


Faril Izaldi Salihuddin

Ketua Perunding Khidmat ICT & Multimedia

Kepakaran
Pembangunan Multimedia


Ahmad Najmi Ismail

Perunding Infrastruktur & Tadbir Urus Data​

Kepakaran
Pembangunan Aplikasi (Pengurusan Projek, Pengaturcaraan PHP)


Nazuha Hassan

Perunding Aplikasi

Kepakaran
Pembangunan Aplikasi (Sistem Maklumat Pelajar)


Umi Kalthom Ali

Perunding Rangkaian & Keselamatan ICT

Kepakaran
Rekabentuk Rangkaian
LAN Switching
Routing Protocol
Pemantauan dan Penyelesaian Masalah Rangkaian
Network specialising of AVAYA Core Switchs IPV6 dan IPV4


Nor Hisham Bontak

Perunding Infrastruktur & Tadbir Urus Data​

Kepakaran
1. Certified Data Centre Professional (CDCP)
2. Pembangunan Aplikasi (Microsoft SharePoint) - Microsoft Certified Professional
3. HRDF Trainer


Sharulhizad Ahmad


Gs. Aslinda Oon Ridzuan Oon

Kepakaran

  • Spatial Data Analytics
  • Spatial Data Expert
  • GIS & Geospatial System Developer

Rumaizah Mohamed

Perunding Khidmat ICT & Multimedia