PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT

Peneraju Transformasi Digital

Afiq Azhari Abd Rahman

  •  
  •  03-8921 6685
  •  afiqrahman@ukm.edu.my

Kepakaran
Pembangunan Multimedia