PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT

Peneraju Transformasi Digital

Amirul Haqim Zamri

Kepakaran
Pengurusan Pangkalan Data