PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT

Peneraju Transformasi Digital

Amri Talib

Kepakaran
Pembangunan Aplikasi - Pengaturcaraan(PHP, CodeIgniter Framework, ASP.Net, PowerBuilder-Client Server)