PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT

Peneraju Transformasi Digital

Amri Talib

Kepakaran
Pengurusan Pangkalan Data