PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT

Peneraju Transformasi Digital

Gs. Aslinda Oon Ridzuan Oon

Perunding Analitik Data

Kepakaran
Analitik Data Spatial; Sistem Maklumat Geografi; Pembangunan Sistem Geospatial