PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT

Peneraju Transformasi Digital

Mohd Azhar Ibrahim

Kepakaran
Pengurusan Perkhidmatan ICT