PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT

Peneraju Transformasi Digital

Azman Chik

Ketua Kluster Khidmat ICT & Multimedia
Perunding Infrastruktur & Tadbir Urus Data