PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT

Peneraju Transformasi Digital

Azman Chik

Ketua Kluster Khidmat ICT & Multimedia
Perunding Tadbir Urus Data

Kepakaran
Tadbir Urus Data