Pusat Teknologi Maklumat

 Peneraju Transformasi Digital

Badrisham Ahmad

Kepakaran
Pembangunan Aplikasi - Pengaturcaraan(PHP, ColdFusion, SharePoint 2010)