PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT

Peneraju Transformasi Digital

Badrisham Ahmad

Perunding Aplikasi

Kepakaran
Pembangunan Aplikasi - Pengaturcaraan(PHP, ColdFusion, SharePoint 2010)