PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT

Peneraju Transformasi Digital

Ahmad Bisyri Nawawi

Kepakaran
Pengurusan Perkhidmatan ICT