PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT

Peneraju Transformasi Digital

Ts. Dr. Noraini Talib

Kepakaran
Pembangunan Aplikasi