Pusat Teknologi Maklumat

 Peneraju Transformasi Digital

Muhammad Fahmie Abdul Latiff

Kepakaran
Pembangunan Aplikasi - Pengaturcaraan(PowerBuilder-Client Server, PHP CodeIgniter, ASP .Net)