PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT

Peneraju Transformasi Digital

Faril Izaldi Salihuddin

Ketua Perunding Khidmat ICT & Multimedia

Kepakaran
Pembangunan Multimedia