PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT

Perintis Transformasi Digital

Farizan Othman

Ketua Kluster Infrastruktur & Tadbir Urus Data Kepakaran Pembangunan Aplikasi (Data warehouse dan Business Intelligence)