PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT

Peneraju Transformasi Digital

Farizan Othman

Pengurus Projek

Kepakaran
Pengurusan Projek & Pengurusan Data