Pusat Teknologi Maklumat

 Peneraju Transformasi Digital

Farizan Othman

Ketua Kluster Infrastruktur & Tadbir Urus Data

Kepakaran
Pembangunan Aplikasi (Data warehouse dan Business Intelligence)