PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT

Peneraju Transformasi Digital

Fathimatuz Zahrah Harun

Kepakaran
Pengurusan Perkhidmatan ICT