PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT

Peneraju Transformasi Digital

Muhammad Firdaus Mohamad Nor Sing

Kepakaran
Pembangunan Aplikasi (Aplikasi Mobile, Pengaturcaraan PHP, Pengujian)