PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT

Peneraju Transformasi Digital

Muhammad Firdaus Mohamad Nor Sing

Kepakaran
Pembangunan Aplikasi