PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT

Peneraju Transformasi Digital

Hairil Izwan Halil

Kepakaran
Pengurusan Perkhidmatan ICT