PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT

Peneraju Transformasi Digital

Hasnah Md. Tahir

Kepakaran
Pengurusan Perkhidmatan ICT