PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT

Peneraju Transformasi Digital

Hazian Razali

Kepakaran
Pengurusan Perkhidmatan ICT