PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT

Peneraju Transformasi Digital

Ila Nor Syakira Rumzi

Kepakaran
Pembangunan Aplikasi