PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT

Peneraju Transformasi Digital

Jas Azran Mohamad

Kepakaran
Pengurusan Perkhidmatan ICT