PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT

Peneraju Transformasi Digital

Mohd Abdul Halim Ruslan

Kepakaran
Rangkaian