PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT

Peneraju Transformasi Digital

Mohd Abdul Halim Ruslan

Kepakaran
Pengaturcaraan (sumber terbuka)
Pemantauan melalui Nagios dan Penyelesaian Masalah