PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT

Peneraju Transformasi Digital

Mohd Amin Musa

Pengurus Projek

Kepakaran
Pengurusan Server dan Pangkalan Data (Informix)