PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT

Peneraju Transformasi Digital

Mohd Amin Musa

Pengurus Projek
Perunding Infrastruktur

Kepakaran
Pengurusan Pelayan dan Pangkalan Data