PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT

Peneraju Transformasi Digital

Mohd Anfarri Kamaruddin

Kepakaran
Pengurusan Pangkalan Data